1

Choose Project to Support

2

Choose type of Fundraiser

3

Personalise Your Fundraiser

4

Publish Your Fundraiser

Insamlingsstiftelsen Choices allmänna arbete

Psykisk ohälsa ökar idag och vi ser att det finns ett stort behov av att hjälpa ungdomar i ett tidigt skede. Ditt bidrag hjälper oss i kampen mot psykisk ohälsa och missbruk bland barn och ungdomar.Genom att låta Stiftelsen Choices läkar- och psykologstudenter utbilda skolelever om självmordsprevention och om kroppen samt hur den påverkas av alkohol, narkotika och tobak ger vi ungdomar kunskap och verktyg för att hantera psykisk ohälsa. Choice har i snart 10 år kämpat för att barn och unga ska få en bra start i vuxenlivet och tillsammans med er hoppas vi kunna hjälpa ännu fler!

Choose Project Read More...

Giving Tuesday- förebygg psykisk ohälsa och missbruk idag!

Vi kan inte längre acceptera att självmord och psykisk ohälsa bland unga ökar. Idag, tisdag den 3 december, infaller Giving Tuesday och över hela världen tar man ett krafttag för att förebygga psykisk ohälsa, missbruk och självmord. Det blir startskottet för vår kampanj då vi hoppas kunna samla in 100 000 kr. Hjälp oss i detta oerhört viktiga arbete!Vi på Stiftelsen Choice och våra läkar- och psykologstudenter gör allt vi kan för att hjälpa ungdomar i ett tidigt skede. Genom att utbilda skolelever ger vi dem livsviktig kunskap om psykisk ohälsa, kunskap om kroppen samt hur den påverkas av alkohol, narkotika och tobak. Vi ger dem även verktyg för att hantera psykisk ohälsa och utbildar skolpersonal och föräldrar kring psykisk ohälsa och missbruk. Ingen ska behöva ta med sig psykisk ohälsa in i vuxenlivet och ingen ska behöva må dåligt utan att få hjälp.Ditt bidrag är helt avgörande för vårt arbete i kampen mot psykisk ohälsa och missbruk bland barn och ungdomar. Tillsammans kan vi göra skillnad!Stiftelsen Choice har i snart 10 år kämpat för att barn och unga ska få en bra start i vuxenlivet och tillsammans med er hoppas vi kunna hjälpa ännu fler!TACK för din gåva!

Choose Project Read More...

Giving Tuesday 2020

Vi kan inte längre acceptera att självmord och psykisk ohälsa bland unga ökar. Nästa tisdag, den 1 december, infaller Giving Tuesday. En dag som uppmuntrar till givande och engagemang över hela världen. Vi vill i och med detta ta ett krafttag för att förebygga psykisk ohälsa, missbruk och självmord bland unga. Under kommande vecka har vi som mål att samla in 10 000 kr till våra förebyggande insatser. Hjälp oss i detta oerhört viktiga arbete!Du som skänker 200 kr eller mer har dessutom möjlighet att vinna en digital föreläsning om psykisk hälsa eller alkohol, narkotika och tobak. Om du vill medverka i tävlingen måste du i så fall tillåta ”visa dina kontaktuppgifter” när du skänker pengar här på sidan. Detta för att vi ska ha möjlighet att kontakta dig vid eventuell vinst.Vi på Stiftelsen Choice och våra läkar- och psykologstudenter gör allt vi kan för att hjälpa ungdomar i ett tidigt skede. Genom att utbilda skolelever ger vi dem livsviktig kunskap om psykisk ohälsa, kunskap om kroppen samt hur den påverkas av alkohol, narkotika och tobak. Vi ger dem även verktyg för att hantera psykisk ohälsa och utbildar skolpersonal och föräldrar kring psykisk ohälsa och missbruk. Ingen ska behöva ta med sig psykisk ohälsa in i vuxenlivet och ingen ska behöva må dåligt utan att få hjälp.Ditt bidrag är helt avgörande för vårt arbete i kampen mot psykisk ohälsa och missbruk bland barn och ungdomar. Tillsammans kan vi göra skillnad!Stiftelsen Choice har i 10 år kämpat för att barn och unga ska få en bra start i vuxenlivet och tillsammans med er hoppas vi kunna hjälpa ännu fler!TACK för din gåva!

Choose Project Read More...