Don’t be ashamed to cry, I’ll stand by you.

Donate
Created By:
Olivia Ekberg
Collecting for:
Insamlingsstiftelsen Choices allmänna arbete

Don’t be ashamed to cry, I’ll stand by you.

Psykisk ohälsa ökar idag och vi ser att det finns ett stort behov av att hjälpa ungdomar i ett tidigt skede. Ditt bidrag hjälper oss i kampen mot psykisk ohälsa och missbruk bland barn och ungdomar.

Jag är utåt en glad, energisk tjej och det är kanske därför svårt att tro att även jag har mina tankar i mörkare banor. I början på min gymnasietid mådde jag som sämst. Jag visste inte vem jag var, vilka som var mina äkta vänner och hur jag värt det var att orka med dagarna. Efter att jag öppnat upp mig och pratat om min ångest fick jag stöd och kunde börja kämpa mig igenom även de värsta dagarna. För mig kunde det finnas dagar då jag inte orkade gå till skolan, just för att jag inte orkade vara glad mer. Jag kunde gråta mig till sömns utan anledning och bara känna tomhet. Det kom dagar då jag kunde svälta mig själv för att jag ville få den kropp som accepterades av samhället. Depression är olika för olika personer, men jag tycker att det är viktigt att vi uppmärksammar allas psykiska ohälsa, även om det enligt norm anses som obefintlig. Psykisk ohälsa är psykisk ohälsa och jag vill att alla ska känna genuin lycka och att dagarna är värda att leva.

Genom att låta Stiftelsen Choices läkar- och psykologstudenter utbilda skolelever om självmordsprevention och om kroppen samt hur den påverkas av alkohol, narkotika och tobak ger vi ungdomar kunskap och verktyg för att hantera psykisk ohälsa. Choice har i snart 10 år kämpat för att barn och unga ska få en bra start i vuxenlivet och tillsammans med er hoppas vi kunna hjälpa ännu fler!
Donate

150 kr
Collected

2% 10,000 kr

2
Donations

0
Days left

Recent activity

  • Anonymous User Anonymous User Donated 50 kr

  • Anonymous User Anonymous User Donated 100 kr