Hjälp mig att hjälpa barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa

Donate
Created By:
Anna Kansell
Collecting for:
Insamlingsstiftelsen Choices allmänna arbete

Hjälp mig att hjälpa barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa

Som barn till en förälder som under hela sitt liv led av psykisk ohälsa och till slut avslutade sitt liv, vet jag hur viktigt det är att den drabbade får professionell hjälp. Så att hen får möjlighet att må bra, och att orka leva.
Psykisk ohälsa ökar idag och det finns ett stort behov av att hjälpa ungdomar i ett tidigt skede. Hjälp mig att hjälpa!
Ditt bidrag hjälper stiftelsen Choice i kampen mot psykisk ohälsa och missbruk bland barn och ungdomar.

Genom att låta Stiftelsen Choices läkar- och psykologstudenter utbilda skolelever om självmordsprevention och om kroppen samt hur den påverkas av alkohol, narkotika och tobak ger vi ungdomar kunskap och verktyg för att hantera psykisk ohälsa. Choice har i snart 10 år kämpat för att barn och unga ska få en bra start i vuxenlivet och tillsammans med er hoppas vi kunna hjälpa ännu fler!
Donate
900 kr
18%
0 Days left

Anna Kansell donated 500 kr

Recent activity

  • Marja-Leena Rubensson Marja-Leena Rubensson donated 500 kr

  • Gunilla Danström Gunilla Danström donated 100 kr

    Viktigt arbete!

  • Anonymous User Anonymous User donated 300 kr