hjälp mig att förebygga psykisk ohälsa genom att skänka ett bidrag!

Donate
Created By:
Emma Skovlund
Collecting for:
Insamlingsstiftelsen Choices allmänna arbete

hjälp mig att förebygga psykisk ohälsa genom att skänka ett bidrag!

Psykisk ohälsa ökar idag och vi ser att det finns ett stort behov av att hjälpa ungdomar i ett tidigt skede. Ditt bidrag hjälper oss i kampen mot psykisk ohälsa och missbruk bland barn och ungdomar.

Genom att låta Stiftelsen Choices läkar- och psykologstudenter utbilda skolelever om självmordsprevention och om kroppen samt hur den påverkas av alkohol, narkotika och tobak ger vi ungdomar kunskap och verktyg för att hantera psykisk ohälsa. Choice har i snart 10 år kämpat för att barn och unga ska få en bra start i vuxenlivet och tillsammans med er hoppas vi kunna hjälpa ännu fler!
Donate

500 kr
Collected

50% 1,000 kr

3
Donations

0
Days left

Recent activity

  • Carola Johansson Carola Johansson Donated 300 kr

    ❤️

  • Erika 🙏🏻 Storm Erika 🙏🏻 Storm Donated 100 kr

  • Anonymous User Anonymous User Donated 100 kr