Malin Färlinds insamling till Stiftelsen Choice

Donate
Created By:
Malin Färlind
Collecting for:
Insamlingsstiftelsen Choices allmänna arbete

Malin Färlinds insamling till Stiftelsen Choice

Psykisk ohälsa ökar idag och vi ser att det finns ett stort behov av att hjälpa ungdomar i ett tidigt skede. Ditt bidrag hjälper oss i kampen mot psykisk ohälsa och missbruk bland barn och ungdomar.

Genom att låta Stiftelsen Choices läkar- och psykologstudenter utbilda skolelever om självmordsprevention och om kroppen samt hur den påverkas av alkohol, narkotika och tobak ger vi ungdomar kunskap och verktyg för att hantera psykisk ohälsa. Choice har i snart 10 år kämpat för att barn och unga ska få en bra start i vuxenlivet och tillsammans med er hoppas vi kunna hjälpa ännu fler!

Recent activity

When donations are received, they'll show up here.