Giving Tuesday- förebygg psykisk ohälsa och missbruk idag!

Giving Tuesday- förebygg psykisk ohälsa och missbruk idag!

Vi kan inte längre acceptera att självmord och psykisk ohälsa bland unga ökar. Idag, tisdag den 3 december, infaller Giving Tuesday och över hela världen tar man ett krafttag för att förebygga psykisk ohälsa, missbruk och självmord. Det blir startskottet för vår kampanj då vi hoppas kunna samla in 100 000 kr. Hjälp oss i detta oerhört viktiga arbete!

Vi på Stiftelsen Choice och våra läkar- och psykologstudenter gör allt vi kan för att hjälpa ungdomar i ett tidigt skede. Genom att utbilda skolelever ger vi dem livsviktig kunskap om psykisk ohälsa, kunskap om kroppen samt hur den påverkas av alkohol, narkotika och tobak. Vi ger dem även verktyg för att hantera psykisk ohälsa och utbildar skolpersonal och föräldrar kring psykisk ohälsa och missbruk. Ingen ska behöva ta med sig psykisk ohälsa in i vuxenlivet och ingen ska behöva må dåligt utan att få hjälp.

Ditt bidrag är helt avgörande för vårt arbete i kampen mot psykisk ohälsa och missbruk bland barn och ungdomar. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Stiftelsen Choice har i snart 10 år kämpat för att barn och unga ska få en bra start i vuxenlivet och tillsammans med er hoppas vi kunna hjälpa ännu fler!

TACK för din gåva!

11 725 kr
Insamlat


6
Insamlingar

15
Gåvor